İnsan Kaynakları

ZER Elektronik'in hedef ve stratejilerini gerçekleştirmesine, kurumsal yetkinliklerini arttırmasına ve değer yaratmasına katkı sağlayacak en önemli gücü olan çalışanların sürekli gelişiminin sağlanması, insan kaynakları politikamızın öncelikli hedeflerinden biridir. Çalışanlarımızın gelişimini sağlamak ve potansiyellerini ortaya çıkaracakları fırsatları yaratmak, şirketimize sağladıkları katkı ve başarıları teşvik etmek İnsan Kaynakları politikasının temelini oluşturur.

ZER'in köklü kültürünün içerisinde yer alan katılımcı, paylaşımcı, şeffaf, farklılığa ve yaratıcılığa değer veren yapısının nesilden nesile aktarılarak; güvenli, sağlıklı, etik değerlerin yaşatıldığı bir iş ortamı sağlamak insan kaynakları departmanımızın temel hedefidir.

» Yetkinlik Bazlı İşe Alım
ZER Elektronik vizyonunun gerçekleştirilmesine katkı sağlayacak yetkinliklere ve değerlere sahip adayları firmamıza kazandırmak hedeflenir.

» Ücret Yönetimi
Çalışanları organizasyona sağladıkları katma değer ve sorumlulukları doğrultusunda ücretlendirmek amaçlanır. İş sonuçlarının sorumluluğunun alınması ve yüksek performansı teşvik etmek hedeflenir.

» Çalışanlarımızdan Öncelikli Beklentilerimiz

* Mazeretsiz sonuca ulaşma
* Disiplin ve karşılıklı saygı
* Ekip çalışmasına uyumluluk
* Sorumluluk alabilme yetisi

» ZER Dünyasına katılmak ister misiniz?: istanbul@zerelektronik.com.tr